פנייה לבודקת הקורס או למרצה

על מנת לכתוב פנייה, עליכם תחילה ללחוץ על "כתיבת תשובה למשימה" (בתחתית העמוד)
אשר תפתח מסך חדש בו תוכלו לכתוב את פנייתכם. אך לפני כן, זכרו את הכללים הבאים
(אל חשש - הכללים יופיעו גם בדף הבא שייפתח):

א. תחילה לחצו על 'הוספת הגשה' לפתיחת מסך ההגשה.

ב. בכל פניה - כתבו את תאריך פנייתכם החדשה וכתבו את פנייתכם באופן ברור וקצר, תוך ציון שם ומספר הפרק אליו מתייחסת הפנייה.

ג. אם ברצונכם לשמור את הפניות הקודמות שלכם, אל תמחקו אותן, אך הוסיפו את הפנייה החדשה מעל הפנייה האחרונה שלכם.

ד. לאחר כתיבת פנייתכם, אנא לחצו על "שמירת שינויים" בתחתית העמוד, כדי לשלוח את הפנייה שלכם לבודקת הקורס.

ה. היכנסו למדור זה לאחר זמן מה על מנת לקרוא את תגובת בודקת הקורס. התשובה תופיע בהמשך העמוד.