נא קראו וחתמו - חובה לפני תחילת הלימוד בקורס!!!

טופס התחייבות לשמירת זכויות יוצרים

נא קראו וחתמו, לפני תחילת הלימוד בקורס

א. נא העתיקו את תוכן ההתחייבות שמופיעה למטה
(האירו את הטקסט, אח"כ לחצו "קונטרול C" להעתקה).
ב. לחצו על "הוספת הגשה" בתחתית העמוד
(אל חשש - ההוראות יופיעו גם במסך החדש)
,
ג. נא המתינו עד שייפתח המסך בתחתית העמוד החדש. לא ללחוץ על "שמירת שינויים".
במסך החדש שייפתח בתחתית העמוד, הדביקו את הטקסט שהעתקתם אל תוך המסך
(להדבקה - לחצו על "קונטרול V")
ד. מלאו את שמכם ואת תעודת הזהות בתחילת המסמך ובסופו,
ה. לחצו על "שמירת שינויים" (בפס הירוק הרחב) כדי לשלוח אלינו את הטופס החתום.
ו. וודאו שקיבלתם מאתנו אישור על כך שהטופס אכן התקבל אצלינו!!
בהצלחה רבה !!!!

לאלה המתקשים בביצוע העתקה והדבקה נזכיר שיש תחילה לסמן ("להאיר") את הקטע המבוקש (סימון קטע נעשה ע"י הקשה עם הסמן בתחילת הקטע, לחיצה ממושכת על כפתור "שיפט" וגרירת העכבר עד סוף הקטע), אחר כך ללחוץ על קונטרול C לשם העתקה, ואחר כך עוברים לחלון התשובה שייפתח כאשר תלחצו על "כתיבת תשובה למשימה" (בתחתית העמוד). בתוך המסך החדש שייפתח, לוחצים על קונטרול V כדי להדביק. ממלאים את הפרטים הנדרשים ושולחים ע"י הקשה על "שמירת שינויים". זהו.

אני החתום/מה מטה שם: ____________ ת.ז. ___________ מאשר/ת בזאת כי ידוע לי

כי אין להדפיס, להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, להקליד, לתרגם, לאכסן במאגר מידע,

או להפיץ את המידע או קטעים ממנו, בשום צורה ובשום אמצעי מכני, אופטי, או אלקטרוני

(לרבות העתקה, הדפסה, צילום, הורדה או שמירה באינטרנט או במחשב כלשהו),

ללא אישור בכתב מפרופ' חיים גמליאל.

ידוע לי גם כי שימוש מסחרי, מכל סוג שהוא, בחומר הקורסים של פרופ' חיים גמליאל - אסור בהחלט !!!

על החתום:

שם: _______________ ת.ז. ______________

משתלם שלא ישלח את הטופס לא יוכל להתחיל/להמשיך בלימוד הקורס.