תצהיר היעדר ניגוד אינטרסים

ת צ ה י ר

אני החתום מטה, חיים בן ר' משה גמליאל, מצהיר בזאת כי אין שום גורם שמממן את פעילותי המדעית ומעולם לא קיבלתי אפילו לא אגורה אחת מיצרניות תרופות, מגורמים מסחריים כלשהם, מגורמים מוסדיים כלשהם או מאף אדם בתבל.  עבור הרצאותיי אני מקבל שכר מרצה צנוע וזהו בעצם עיקר פרנסתי. 

אני מממן בעצמי את האתר שלי, את המאמרים שלי ואת כל פעילותי, בזכות המינוסים שלי בבנק ובזכות המשכנתא הגדולה שרובצת עליי.  אני כותב ומרצה את דבריי מתוך דם לבבי, מתוך כאב על אלפי המתים מהמגיפה בישראל ומיליוני המתים בעולם, מתוך כאב על מאות אלפי בעלי עסקים קטנים בישראל שאיבדו את כל רכושם ועל מאות אלפי אנשים בישראל שאיבדו את מקור פרנסתם ואת חדוות חייהם.

כל זאת בניגוד גמור לברי הפלוגתא שלי שעושים הון עתק מהקליניקות שלהם, מהמכירות שלהם, ומעוד מקורות הכנסה רבים ושונים שיש להם כאשר עומד לרשותם צוות מלא של עוזרים שמלווה את כל הפעילות שלהם נגדי. בחוצפתם הרבה הם עוד מעיזים להאשים אותי שאני מקבל שלמונים מחברות התרופות או האשמות אחרות מעין אלו.  הם גם שלחו מרגלים לאתר האינטרנט שלי כדי לגלות בו חסויות מסחריות או כל צורה של מכירות ו/או שיווקים ולא מצאו כלום, ולכן הגבירו את מלחמתם בי על ידי הכפשת שמי והאשמות חסרות כל שחר.

עם זאת, בניגוד גמור אליהם, אני מצהיר בזאת כי הדרכתי וליוויתי בעשרים השנים האחרונות מאות חולים, בעיקר חולי סרטן, ומעולם לא גביתי מהם ולא קבלתי מהם ולא הסכמתי לקבל מהם אפילו לא אגורה אחת תמורת הייעוץ שנתתי להם, או תמורת השעות הרבות שהקדשתי להכין להם תוכנית תזונתית או השעות והימים שהקדשתי להם בהדרכה אישית ו/או טלפונית.  להיפך, ישנם מקרים רבים שבגלל מצבם הכלכלי הקשה רכשתי מכספי תכשירי רפואה שונים עבורם ומעולם לא ביקשתי מהם תמורה על כך.

מאות סטודנטים שלי יעידו כי קיבלו ממני מאות עותקים של הספר שלי, חינם אין כסף, למרות שהוצאתי מכספי כדי לרכוש את הספרים מההוצאה לאור!!! אין לי מזכירה ואין לי קלדנית ואין לי תחקירניות או עוזרים מכל סוג שהוא – רק אני והמחשב שלי, רק אני ומיטת החולים שלי עליה אני רובץ 23/7 ביום (שעה אחת לרחצה וכדומה), כבר 8 שנים, בגלל מחלת ניוון השרירים (פוסט פוליו) ממנה אני סובל.

אני מאמין וגם יודע מדעית בצורה תכליתית שהחיסון החדש לקורונה יגאל אותנו מן המגיפה הנוראית שבה אנו נמצאים ויוציא אותנו סוף סוף לחירות ויחזיר אותנו לחיים נורמליים. אני גם מאמין שיש כאן סייעתא דשמיא ומן השמים ריחמו עלינו ושלחו לנו את הפתרון למגיפה הנוראית הזאת בצורת החיסון המדהים ביעילותו.

יחד עם זאת, אני בוש ונכלם לגלות כל שני וחמישי רבנים שמתחרים ביניהם על אורך הזקן שלהם ועל אורך השקרים ההזויים שהם מפרסמים בכל אתר נגד החיסונים, כאשר כל בר דעת רואה את בורותם המחפירה בענייני רפואה ומדע בסיסיים.  כמה חילול השם הם גורמים כאשר אחינו שאינם שומרי תורה ומצוות רואים אותם בשיא בורותם וחרפתם ומייד מסיקים שכל הרבנים הם טיפשים ועמי ארצות כולל גם בהליכותיהם בענייני דת וחברה. חמור מכך, חברי הכת המתנגדת לחיסונים מנצלים את הרבנים הללו לצורך הקמפיין שהם מובילים בעדה החרדית נגד החיסונים, בבחינת כזה ראה וקדש. אוי לה לאותה בושה!!!

חשוב לי לציין:  אני מודיע בזאת כי לא כתבתי דברים אלו כדי לעורר רחמים או כדי לבקש עזרה – אני חי באושר ובעושר נפשי גם במצבי הנוכחי ומאמין שלאחר המגיפה אוכל לחזור לעבודה מלאה ולהמשיך לחיות בכבוד.  נאלצתי לכתוב את התצהיר הזה כדי לענות לכל מוציאי דיבתי רעה שמפריעים בכל הרצאה שלי ובכל פורום בו אני מסביר בצורה מדעית תכליתית מדוע החיסון החדש הוא יעיל ביותר ואף בטוח ביותר ומדוע אני ממליץ לכל מי שמותר לו רפואית – ללכת ולהתחסן.

שוב, אני מצהיר בזאת ומעיד עלי שמיים וארץ שמעולם לא קיבלתי שלמונים מאף גורם בעולם עבור דבריי בעד החיסונים או עבור כל דבר שפירסמתי באתר שלי בנושאי בריאות רבים ושונים. נקודה.  כל הטוען אחרת מסכן את עצמו בתביעת דיבה בלתי מתפשרת!!!

ולראיה באתי על החתום,

היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, י"ד בטבת, ה'תשפ"א,  28 בדצמבר, 2020

 

____________________

פרופ' חיים גמליאל