מזונות טבעיים

האם המזונות שהצמחונים קוראים להם "אורגניים" או "טבעיים" הם בעלי ערך תזונתי גבוה יותר ובריאים יותר?

במזונות אורגניים (או טבעיים) הכוונה לירקות ופירות שגדלו על זבל אורגני – צואת חיות, או קומפוסט – העשוי מרקבובית, אשפות וירקות, בלי זבלים כימיים וחומרי הדברה. בבדיקות השוואתיות של ירקות ופירות שגדלו בשיטות חקלאיות מודרניות בעזרת זבלים כימיים וחומרי הדברה ושל אלה שגדלו בעזרת חומרים אורגניים, לא נמצא הבדל כלשהו בכמותם או איכותם של יסודות התזונה שבהרכב שני סוגי המזונות. מאידך, נמצא שבכמה מזונות אורגניים יש פחות קארוטין ביתא (ההופך בכבד לויטמין A), ובדגנים יש פחות תיאמין (B1). כן נמצא שהירקות שגדלו על זבל אורגני היו מזוהמים בחיידקים גורמי מחלות מעיים. הם יקרים יותר ולפעמים קשה לשומרם זמן ממושך בלי שיתקלקלו.