מבנה הגוף

מהי השפעתה של התזונה על מבנה הגוף, והאם אפשר לדעת מהי התזונה של האדם ושל בעלי-החיים, לפי מבנה הגוף או מערכת העיכול?

כדי להשיב על שאלה זו, נעזר בציור המראה את מערכת העיכול של בעלי חיים האוכלים בשר (carnivore) בלבד, כגון האריה והכלב ושל אוכלי כל המזונות, כולל בשר (omnivore), כגון האדם והחזיר, האוכלים מזונות שמקורם מן החי ומן הצומח; מערכת העיכול של בעלי חיים האוכלים מזונות ממקור צמחי בלבד (non-ruminant herbivore), כגון הסוס, הצבי והארנבת; וכן מערכת העיכול של מעלי גירה (ruminant).
בדיקות העצמות של בעלי-חיים ושל האדם, אף מהזמנים הפרהיסטוריים, מראה שהיחס בין כמות הסידן (calcium) לכמות הסטרונציום (strontium) אצל בעלי-חיים האוכלים בשר בלבד הוא 0.68, אצל בעלי-חיים האוכלים מזונות ממקור צמחי בלבד היחס הוא 0.98, ואצל האדם היחס 0.77, יחס הדומה ליחס שמתקבל בבדיקת העצמות של בעלי-חיים האוכלים את כל סוגי המזונות, כולל בשר (omnivore). וגם מן הציור וגם מן הנתונים המספריים מתברר שמבנה גוף האדם, ובמיוחד מערכת העיכול, מותאמים לאכילת מזונות שמקורם מן החי ומן הצומח כאחד.