אתרוגים – האמנם רצוי להכין מהם מרקחות בריאות?

בעקבות שאלות חוזרות ונישנות לגבי תכונות הבריאות של האתרוג והאם כדאי להכין מרקחות בריאות ממנו, אני מביא כאן את האזהרה שפירסמתי בפורומים שונים בקשר להכנת מרקחות מאתרוגים ששימשו למצוות ארבעת המינים בחג הסוכות:

אקדים ואומר שלמרות היות פרי האתרוג עשיר בחומרי רפואה, אינני ממליץ לאכול את האתרוגים ששימשו אותנו בחג הסוכות וגם לא להכין מהם ריבות ולא סירופ, ולא למצות בעראק או אלכוהול להכנת תמציות רפואיות,  ולא להכין מהם בירה ולא לערב ביין ועוד, מהסיבות הבאות:

א. יש להבחין בין אתרוג שמגודל בצורה מפוקחת לצורך אכילה (נדיר ביותר) לבין אתרוג שמגדלים אותו לצורך מצוות ארבעת המינים.

ב. לצערי, מתברר שאתרוג שמגודל למכירה עבור ארבעת המינים עובר תהליכי ריסוס בחומרים לא מבוקרים ובכמויות גבוהות ומסוכנות עד סמוך לקטיף !

ג.  כל מגדל, לעיתים קרובות ללא כל בקרה ו/או פיקוח, מחליט באיזה ריסוס להשתמש כדי לקבל אתרוגים מוגנים מפני מזיקים ונקיים מכנימות ו/או טפילי קליפת הפרי.

ד. לדוגמה: קיים חשש סביר ביותר שישנם מגדלי אתרוגים אשר ממשיכים להשתמש בזרחנים אורגניים (כדוגמת דזיקטול, דורסבן ופירינקס), חומרי הדברה אשר נפסלו לשימוש בכלל, ובעיקר בגידול עצי פרי, בגלל שמחקרים הראו כי בניגוד לחומרי הדברה תיקניים שמתכלים מאליהם בתוך ימים או שבועות, הרי שהדזיקטול ודומיו, החודרים לליבת הפרי ולקליפתו, נותרים בגוף האדם במשך מספר חודשים או שנים אחרי אכילת הפרי !!!

ה. בעיקר יש להזהיר מפני חשיפת נשים בהיריון ותינוקות לחומרי הדברה אלו, מאחר והם גורמים לעוברים ולתינוקות נזקים בלתי הפיכים !!!

ו. בעיקר חשוב ביותר לאסור מתן של מרקחות שהוכנו מאתרוגי החג לנשים בהיריון או מיניקות לצורכי מרפא כמו חיזוק ההיריון, חיזוק העובר, חיזוק האישה/התינוק וכדומה.

ז. קבוצה אחרת של חומרים להדברת מזיקים ו/או כנימות בהם עלולים להשתמש מגדלי אתרוגים היא 'כלורו-ניקוטינילים' (כדוגמת קונפידור). מחד גיסא, חומרים אלו בטוחים לשימוש בפירות נאכלים ובתנאי שהשימוש בהם בפרי הדר הופסק לפחות 30 יום לפני קטיף הפרי הנאכל. מאידך גיסא, בגידול אתרוגים למצוות ארבעת המינים קיים חשש סביר שהמגדלים ימשיכו את השימוש בחומרים אלו גם עד הקטיף עצמו כדי להבטיח קבלת אתרוג יפה ונקי מכנימות וממזיקים.

ח. אכילת האתרוג שטופל בחומרי הדברה אלו עד סמוך ליום הקטיף מסוכנת אפילו לאחר תום שמונת ימי החג משום שהפרי עדיין מכיל כמויות גבוהות של חומרי ההדברה.

בסיכום, ללא תקן ברור ופיקוח צמוד על שימוש בחומרי הדברה בגידול אתרוגים, הייתי ממליץ להימנע מאכילת אתרוגים ששימשו לארבעת המינים בחג הסוכות.

בברכת מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון,
בבריאות טובה ואיתנה תמיד

© פרופ' חיים גמליאל