הבהרות משפטיות ורפואיות

כל הזכויות שמורות ל: פרופ' חיים גמליאל, רות"ם מכוני מחקר ©

אין להדפיס, להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, להקליד, לתרגם, לאכסן במאגר מידע, או להפיץ את המידע או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי מכני, אופטי, או אלקטרוני (לרבות העתקה, הדפסה, צילום, הורדה או שמירה באינטרנט או במחשב כלשהו) ללא אישור בכתב ממכוני רות"ם.

שימוש מסחרי, מכל סוג שהוא, בחומר הכלול באתר זה ובפרסומים השונים של מכוני רות"ם – אסורים בהחלט!!!

כל המידע המופיע באתר זה, במאמרים, סקירות, ראיונות ופרסומים אחרים של מכוני רות"ם מוגש כשירות לקוראים ולגולשים ואינו מהווה, בכל צורה שהיא, המלצה רפואית, טיפולית, תרופתית, מסחרית או אחרת. אדם הסובל ממחלה או הפרעה כלשהי חייב להיוועץ תחילה עם רופאו האישי או עם רופא המתמחה בתחום הספציפי למחלה. אין לשנות מהוראות  הרופאים ואין לאמץ שיטות ואמצעי טיפול אחרים ללא התייעצות מוקדמת עם הרופא המטפל.

כל המידע המופיע באתר מוצג בלשון זכר (יחיד או רבים) אך ורק למען הפשטות והקלת שטף העברת המידע. כל המידע הזה מוגש כשירות לכל אדם באשר הוא ללא הבדל מין, גזע, דת או לאום.